પર્વતોને છાંયડે વસ્યું ગામડું

March 10th, 2008

 

હોમી ડેવિયર ચિત્ર-2

પર્વતોને છાંયડે વસ્યું ગામડું

કેવું ગમ્યું

પ્રતિતિ કરાવે પળ માટે

કે વસ્યા એવા કેટલાય ગામ

ગામે -ગામ

દેશભરમાંને ખાસ

આપણા ગરવા ગુજરાતમાં

રમઝાન વિરાણી

કોના ઇતજારમાં

March 10th, 2008

સોનુ આનંદ (ઈશ્વીન)ચિત્ર ૪

દુઃખો આ નારીએ વેઠ્યા ઘણા છે કારમા
વ્યાકુળ નયનો,ચિંતીત મુદ્રા,કોના ઇતજારમાં

રમઝાન વિરાણી

આશાદીપ

October 10th, 2007

કવિતાઓ અને ગઝલો

રમઝાન વિરાણી

૧૬-૦૯-૦૬

જીવન ફિફ્ટી – ફિફ્ટી છે

ફિફ્ટી – ફિફ્ટી છે આ જીવન ફિફ્ટી – ફિફ્ટી છે,

કડવાં કારેલાં છે ક્યારેક ટૂટી-ફ્રૂટી છે,

આ જીવન ફિફ્ટી – ફિફ્ટી છે.

માથે ધોળાં આવે એ છે શાણપણનું માપ,

બચેલ કાળાં બિન-અનુભવ ને બાળપણનું માપ;

છેલ્લા ડચકારા લગી શિખતા રહેવાની ડ્યૂટી છે,

કડવાં કારેલાં છે ક્યારેક ટૂટી-ફ્રૂટી છે,

આ જીવન ફિફ્ટી – ફિફ્ટી છે.

પાપથી છલકાતાં જીવનમાં છે ઘણું બધું ધતીંગ,

પુણ્ય-કર્મ એ પાપો ધોનારૂં વોશિંગ-મશીન;

એ ઍકાઉંટની તો ફક્ત ઈશ્વર પાસે ફુટ-પટ્ટી છે,

કડવાં કારેલાં છે ક્યારેક ટૂટી-ફ્રૂટી છે,

આ જીવન ફિફ્ટી – ફિફ્ટી છે.

Read the rest of this entry »

Hello world!

October 8th, 2007

Welcome to Gujaratisahityasarita.org. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!